Den genomsnittliga inaveln i rasen bör inte öka med mer än 0,5 % per generation dvs. inavelsberäkningen bör inte överstiga 2,5 % på fem generationer och inte överstiga 3,5 % på sju generationer.

Varje parning är ett bidrag till den genomsnittliga inaveln i rasen. Därför är det viktigt att ha detta i tanken även om man bara tar någon enstaka kull. Genom att göra parningar som ligger under siffrorna ovan så är man åtminstone säker på att inte bidra till en genomsnittlig ökning av inavel i rasen, som kan vara skadlig.

De negativa effekterna när inaveln inom en population blir för stor är bl.a. lägre födelsevikt, kraftlösare ungar, mindre kullar, sämre immunförsvar, fler defekter och sämre fertilitet.

Att beräkna inavelsgraden på en tänkt kombination görs enkelt på en databas som finns här.