Jolies resultat är markerade med grått.

MENTALBESKRIVNING Datum: 060812 Plats: Järvsö BHK Beskrivare: Bengt-Olof Brandt Känd mental status Godkänt skott
 
1
2
3
4
5
1a KONTAKT
Hälsning
Avvisar kontakt med morrning och/eller bitförsök Undviker kontakt genom att dra sig undan Accepterar kontakt utan att besvara. Drar sig inte undan. Tar kontakt själv eller besvarar kontaktbesök Överdrivet kontakttagande ex hoppar, gnäller, skäller
1b KONTAKT
Samarbete
Följer inte med trots flera försök att locka Följer med motvilligt Följer med, men är inte engagerad i testledaren Följer med villigt. Engagerar sig i testledaren Följer med villigt, är överdriver engagerad i testledaren ex hoppar, gnäller, skäller
1c KONTAKT
Hantering
Avvisar med morrning och/eller bitförsök Undviker, drar sig undan eller söker stöd hos föraren

Accepterar hantering

Accepterar. Svarar med kontaktbeteenden Accepterar. Svarar med överdrivet kontaktbeteende
2a LEK 1
Leklust
Leker inte Leker inte, men visar intresse Startar långsamt, blir aktiv, leker Startar snabbt, leker aktivt Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt
2b LEK 1
Gripande
Griper inte Griper inte, nosar bara på föremålet Griper tveksamt eller med framtänderna Griper direkt med hela munnen Griper direkt, hugger föremålet i farten
2c LEK 1
Dragkamp
Griper inte Griper tveksamt, släpper, håller, men drar inte emot Griper, drar emot, men släpper och tar om. Alt. tuggar Griper direkt med hela munnen och drar emot tills testledaren släpper Griper direkt med hela munnen, drar emot, rycker, alt. ruskar även under den passiva delen - tills testledaren släpper
4 AKTIVITET Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv Är uppmärksam och lugn - står, sitter eller ligger Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitets höjningar Är uppmärksam med ökad aktivitet eller oro efter hand Växlar snabbt aktivitet under momentet. Alt. oro under hela momentet
3a FÖRFÖLJANDE Startar inte Startar, men avbryter Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer Startar med hög fart, målinriktad-bromsar in vid bytet Startar med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.
FÖRFÖLJANDE Startar inte Startar, men avbryter Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer Startar med hög fart, målinriktad-bromsar in vid bytet Startar med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.
3b GRIPANDE Nonchalerar föremålet. Alt springer inte fram Griper inte. Nosar på föremålet Griper tveksamt eller med tidsfördröjning Griper direkt, släpper Griper direkt. Behåller föremålet i minst 3 sek.
GRIPANDE Nonchalerar föremålet. Alt springer inte fram Griper inte. Nosar på föremålet Griper tveksamt eller med tidsfördröjning Griper direkt, släpper Griper direkt. Behåller föremålet i minst 3 sek.
5a AVST. LEK
Intresse
Engageras inte av figuranten

Kontroll, avbrott förekommer

 

Intresserad, följer figuranten utan avbrott Intresserad. Vill iväg. Enstaka startförsök Mycket intresserad. Vill iväg. Upprepade startförsök
5b AVST. LEK
Hot/Agg.
Visar inga hotbeteenden Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första del Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första och andra del Visar flera hotbeteenden under momentets första del Visar flera hotbeteenden under momentets första och andra del
5c AVST. LEK
Nyfikenhet
Går ej fram till figuranten Går fram när figuranten är aktiv på linjen Går fram till den dolda men talande figuranten Går fram till figuranten med låg kroppsställning och/eller tidsfördröjning Går fram direkt till figuranten utan hjälp
5d AVST. LEK
Leklust
Visar inget intresse Leker inte, men visar intresse Leker, kan gripa försiktigt, drar inte emot Griper. Drar emot, men kan släppa och ta om Griper direkt. Drar emot, släpper inte
5e AVST. LEK
Samarbete
Visar inget intresse Blir aktiv, men avbryter Är aktiv med figuranten när denne är aktiv Är aktiv med figuranten. Visar även intresse mot passiv figurant Uppmanar passiv figurant till fortsatt lek
6a ÖVERRASKN.
Rädsla
Stannar inte eller kort stopp Hukar sig och stannar Gör undanmanöver utan att vända bort blicken Flyr högst 5 meter Flyr mer än 5 meter
6b ÖVERRASKN.
Hot/Agg.
Visar inga hotbeteenden Visar enstaka hotbeteenden Visar flera hotbeteenden under längre tid Visar flera hotbeteenden och någon attack Visar flera hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett
6c ÖVERRASKN.
Nyfikenhet
Går fram efter det att overallen lagts ner. Alt. går inte fram

Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen samt lockar på hunden

 

Går fram till overallen när föraren står bredvid Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet Går fram till overallen utan hjälp
6d ÖVERRASKN.
Kvarstående rädsla
Ingen tempoförändring eller undanmanöver Liten båge eller tempoväxling vid någon av passagerna Båge eller tempoväxling vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen Båge eller tempoväxling vid minst 2 passager utan minskad intensitet Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager
6e ÖVERRASKN.
Kvarstående intresse
Visar inget intresse Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid 1 tillfälle Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid minst 2 tillfällen Biter i eller leker med overallen. Intresset minskar efterhand Biter i eller leker med overallen vid 2 eller flera passager
7a LJUDKÄNSL.
Rädsla
Stannar inte eller kort stopp Hukar sig och stannar Gör undanmanöver utan att vända bort blicken Flyr högst 5 meter Flyr mer än 5 meter
7b LJUDKÄNSL
Nyfikenhet
Går inte fram Går fram när föraren sitter på huk och talar till skramlet samt lockar på hunden Går fram till skramlet när föraren står bredvid Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet Går fram till skramlet utan hjälp
7c LJUDKÄNSL.
Kvarstående rädsla
Ingen tempoförändring eller undanmanöver Liten båge eller tempoväxling vid någon av passagerna Båge eller tempoväxling vid 1a passagen. Minskat utslag vid 2a passagen. Båge eller tempoväxling vid minst 2 passager utan minskad intensitet Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager
7d LJUDKÄNSL.
Kvarstående intresse
Visar inget intresse Stannar upp. Luktar eller tittar på skramlet vid 1 tillfälle Stannar upp. Luktar eller tittar mot skramlet vid minst 2 tillfällen Biter i eller leker med skramlet. Intresset minskar efter hand Biter i eller leker med skramlet vid 2 eller flera passager
8a SPÖKEN
Hot/Agg.
Visar inga hotbeteenden Visar enstaka hotbeteenden Visar flera hotbeteenden under längre tid Visar flera hotbeteenden och någon attack Visar hotbeteenden flera attacker
8b SPÖKEN
Kontroll
Enstaka kontroll, därefter inget intresse Tittar mot spökena då och då Kontrollerar och/eller handlar mot spökena. Långa avbrott. Ex halva sträckan båda spökena alt. ett spöke hela sträckan Kontrollerar och/eller handlar mot båda spökena. Kortare avbrott Kontrollerar och/eller handlar mot båda spökena under hela momentet
8c SPÖKEN
Rädsla
Uppehåller sig framför eller bredvid föraren Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avståndsreglering Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren.Växlar mellar flyktstart och kontroll Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren.Växlar mellar flyktstart och kontroll Backar längre än kopplets längd eller lämnar platsen alt. flyr
8d SPÖKEN
Nyfikenhet
Går fram till fig. när föraren tagit av figurantens huvudbonad. Alt. går inte fram i tid Går fram till fig. när föraren talar med fig. och lockar på hunden Går fram till fig. när föraren står bredvid Går fram till fig. när föraren gått halva avståndet Går fram till fig. utan hjälp
8e SPÖKEN
Kontakt
Avvisar eller undviker kontaktförsök. Alt. går inte fram i tid Accepterar kontakt från fig. utan att besvara den Besvarar kontakten från figuranten Tar själv kontakt med figuranten Intensivt kontaktbeteende mot figuranten. Kan ex. hoppa och gnälla
9a LEK 2
Leklust
Leker inte Leker inte, men visar intresse Startar långsamt, blir aktiv, leker Startar snabbt, leker aktivt Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt
9b LEK 2
Gripande
Griper inte Griper inte, nosar bara på föremålet Griper tveksamt eller med framtänderna Griper direkt med hela munnen Griper direkt, hugger föremålet i farten
10 SKOTT Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd Avtagande kontroller under lek/passivitet. Därefter oberörd Riktar intresse mot skytten, publiken eller annat, men återgår till lek/passivitet Avbryter lek eller passivitet. Låser sig mot publiken, skytten eller annat. Återgår inte till lek/passivitet Berörd, rädd. Alt. vill lämna platsen, försöker fly. Alt. föraren avstår skott