Kullen föddes 231117 och den här kullen är döpt efter temat "snow", med tanke på att det redan i november är ovanligt mycket snö här hos oss i Rolfhamre.

240211:


Snowfall


Snowflake


Snowstorm


Snowcrystal


Snow Angel

240128:


Snowfall


Snowcrystal


Snowflake, Snow Angel, Snowfall, Snowstorm och Snowcrystal

240120:


Snowcrystal och Snow Angel


Snow Angel


Snowstorm


Snowflake


Snowfall

240114:


Snowfall


Snow Angel


Snowcrystal


Snowflake


Snowstorm

240106:


Snowcrystal


Snowstorm


Snowfall


Snowfall


Snow Angel


Snowflake

231229:


Hona


Hane


Hona


Hona


Hane

231223:


Hona


Hane


Hona


Hona


Hane

231217:


Hane


Hane


Hona


Hona


Hona


Hona

231209:


Hane


Hane


Hona


Hona


Hona

231203:


Hane


Hane


Hona


Hona


Hona

231127:


Hane


Hane


Hona


Hona


Hona

Någon dag gamla: