Kullen föddes 231220, en förtidig "julklapp" :) De är döpta på temat kryddor.

240406:

curry
Anna, Mikael och S*Wild Things The Curry som kommer kallas "Curry"

pepper
Jennie och S*Wild Things The Pepper som troligen kommer kallas "Iris"

240329:


Yassine och Josefin med S*Wild Things The Rosemary som kommer kallas "Lilo"

240328:


The Basil flyttar hem till Alma. Hans vardagsnamn kommer troligen bli "Basse"

240317:


Pepper


Rosemary och Curry


Snowflake och Cinnamon


Basil

240310:


Basil


Curry


Pepper


Rosemary


Cinnamon

240303:


Curry


Curry och Pepper


Rosemary


Basil


Cinnamon

240216:


Curry


Curry


Pepper, Basil, Rosemary och Curry längst fram


Basil, Rosemary, Curry och Pepper


Rosemary

240211:


Black Pepper, Curry och Rosemary


The Black pepper och The Curry


The Black Pepper


The Cinnamon


The Curry


The Basil


The Rosemary


The Black Pepper


The Cinnamon


The Basil

240128:


Hona


Hona


Hona


Hona


Hane

240120:


Hane


Hona


Hona


Hona


Hona

240114:


Hona


Hona


Hona


Hona


Hane

240106:


Hane


Hona


Hona


Hona


Hona

231229:


Hona


Hona


Hona


Hane


Hona

Ett par dagar gamla: