Kullen föddes 231220, en förtidig "julklapp" :) De är döpta på temat kryddor.

240216:


Curry


Curry


Pepper, Basil, Rosemary och Curry längst fram


Basil, Rosemary, Curry och Pepper


Rosemary

240211:


Black Pepper, Curry och Rosemary


The Black pepper och The Curry


The Black Pepper


The Cinnamon


The Curry


The Basil


The Rosemary


The Black Pepper


The Cinnamon


The Basil

240128:


Hona


Hona


Hona


Hona


Hane

240120:


Hane


Hona


Hona


Hona


Hona

240114:


Hona


Hona


Hona


Hona


Hane

240106:


Hane


Hona


Hona


Hona


Hona

231229:


Hona


Hona


Hona


Hane


Hona

Ett par dagar gamla: