Om en katthona har blodgrupp A och paras med en hankatt som också är A, "händer det inget" med kattungarna. Inte heller om samma hona paras med en hankatt som har blodgrupp B. Om honkatten har blodgrupp B och paras med en A hane, kan det bli problem. Vad som då kan hända är att honan normalt föder sin kull, men genom sin modersmjölk ”förgiftar” sina kattungar.

Katter har i sitt blod antikroppar mot främmande blodgruppsfaktorer. Katter med blodgrupp A har mycket lite antikroppar mot blodgrupp B, eller så har de inte alls några. Dessa antikroppar kan inte passera moderkakan till den ofödda ungen. När ungen väl är född, får den genom modersmjölken dessa antikroppar. Under kattungens 48 första timmar kan antikropparna upptas via tarmsystemet till ungens blodcirkulation. Antikropparna bryter ned kattungens röda blodkroppar, vilket oftast leder till kattungens död inom några dagar.

Om båda föräldrarna är blodgrupp B, behöver man inte blodgruppera därför att alla avkommor blir B. En B katt har anlaget i dubbel upplaga och kan enbart lämna B till sina avkommor. Om föräldrarna är A och B eller A och A, måste avkommorna blodgrupperas. Enbart när man parar B med B vet man vad avkommorna har för blodgrupp och därför behövs aldrig en blodgruppering göras på en sådan kombination.

På Nordiska rexringens hemsida finna en artikel om blodgruppering som du kan hitta här http://www.rexringen.nu/medlem/artiklar/blodgrupper.html

En remiss blankett för blodgruppering kan laddas ner från RU:s sida under knappen "Hälsoavd." http://www.rexunited.com/sweindex.htm där du fyller i kattens namn, ålder, ras, föräldrar mm. En stamtavlekopia bör också skickas med. Blodprovet skall vara skickat i ett heparör och bör skickas så tidigt i veckan som möjligt till:

Genlab Niini / Tirri Niini
Sörnäs strandväg 27 A
FIN-00500 HELSINGFORS, FINLAND
tel +358-9-737 823, fax +358-9-737 827

Priser för blodgrupperingen står på banketten.