Hanens färg
svart blå röd creme choklad lila
Honans färg
 
       
svart
svart, blå, choklad, lila m, f svart, blå, choklad, lila m, f svart, blå choklad, lila m
svart-blå-
choklad-
lilasköldpadd f
svart, blå choklad, lila m
svart-blå-
choklad- lilasköldpadd f
svart, blå, choklad, lila m, f svart, blå, choklad, lila
m, f
blå
svart, blå, choklad, lila m, f blå, lila m, f svart, blå choklad, lila m
svart-blå-
choklad-
lilasköldpadd f
blå, lila m
blå-
lilasköldpadd f
svart, blå, choklad, lila m, f blå, lila m, f
röd
röd, creme m
svart-blå-
choklad-
lilasköldpadd f
röd, creme m
svart-blå-
choklad-
lilasköldpadd f
röd creme m, f röd,creme m, f röd, creme m
svart-blå-
choklad-
lilasköldpadd f
röd, creme m
svart-blå-
choklad-
lilasköldpadd f
creme
röd, creme m
svart-blå-
choklad-
lilasköldpadd f
creme m
blå-lila-
sköldpadd f
röd creme m, f creme m, f röd, creme m
svart, blå, choklad, lilasköldpadd f
röd, creme m
blå-lila-
sköldpadd f
svart-sköldpadda
svart, blå, choklad, lila m, f
röd, creme m
svart-blå-
choklad-
lilasköldpadd f
svart, blå choklad, lila m, f
röd, creme m
svart-blå-
choklad-
lilasköldpadd f
svart, blå, choklad, lila m
röd, creme m, f
svart-blå-
choklad-
lilasköldpadd f
svart, blå, choklad, lila m
röd, creme m, f
svart-blå-
choklad-
lilasköldpadd f
svart, blå, choklad, lila m, f
röd, creme m
svart-blå-
choklad-
lilasköldpadd f
svart, blå, choklad, lila m, f
röd, creme m
svart-blå-
choklad-
lilasköldpadd f
blå-sköldpadda
svart, blå, choklad, lila m, f
röd, creme m
svart-blå-
choklad-
lilasköldpadd f
blå, lila m, f
creme m
blå-lila-
sköldpadd f
svart, blå choklad, lila m
röd creme m, f
svart-blå-
choklad-
lilasköldpadd f
blå, lila m
creme m, f
blå-lila-
sköldpadd f
svart, blå, choklad, lila m, f
röd, creme m
svart-blå-
choklad-
lilasköldpadd f
blå, lila m, f
creme m
blå-lila-
sköldpadd f
choklad-sköldpadda
           
lila-sköldpadda
           
choklad
svart, blå, choklad, lila m, f svart, blå, choklad, lila m, f svart, blå, choklad, lila m
svart-blå-
choklad-
lilasköldpadd f
svart, blå choklad, lila m
svart-blå-
choklad- lilasköldpadd f
choklad, lila m, f choklad, lila m, f
lila
svart, blå, choklad, lila m, f blå, lila m, f svart, blå, choklad, lila m
svart-blå-
choklad-
lilasköldpadd f
blå, lila m
blå-
lilasköldpadd f
choklad, lila m, f lila m, f

 

Mönster:

Hanens mönster
spotted 24 tigré 23 tabby 22 nonagouti
Honans mönster
 
   
spotted 24
Spotted
Tigré
Tabby*
Nonagouti**
Spotted
Tigré
Tabby*
Nonagouti**
Spotted
Tigré
Tabby*
Nonagouti**
Spotted
Tigré
Tabby*
Nonagouti**
tigré 23
Spotted
Tigré
Tabby*
Nonagouti**
Spotted
Tigré
Tabby*
Nonagouti**
Spotted
Tigré
Tabby*
Nonagouti**
Spotted
Tigré
Tabby*
Nonagouti**
tabby 22
Spotted
Tigré
Tabby*
Nonagouti**
Spotted
Tigré
Tabby*
Nonagouti**
Tabby
Nonagouti**
Spotted
Tigré
Tabby*
Nonagouti**
nonagouti Spotted
Tigré
Tabby*
Nonagouti**
Spotted
Tigré
Tabby*
Nonagouti**
Spotted
Tigré
Tabby*
Nonagouti**
Nonagouti


*) Under förutsättning att båda föräldrarna bär på tabby
**) Under förutsättning att båda föräldrarna bär på nonagouti

Silverutfall:

Hanen
nonagouti, ej silver agouti, ej silver smoke nonagouti
Honan
 
   
nonagouti, ej silver
Nonagouti, ej silver Agouti, ej silver
Nonagouti, ej silver*
Nonagouti, ej silver
Smoke
Nonagouti, ej silver*
Agouti, ej silver
Smoke*
Silver
agouti, ej silver
Agouti, ej silver
Nonagouti, ej silver*
Agouti, ej silver
Nonagouti, ej silver*
Nonagouti, ej silver*
Agouti, ej silver
Smoke*
Silver
Nonagouti, ej silver*
Agouti, ej silver
Smoke*
Silver
smoke
Nonagouti, ej silver
Smoke
Nonagouti, ej silver*
Agouti, ej silver
Smoke*
Silver
Nonagouti, ej silver
Smoke
Nonagouti, ej silver*
Agouti, ej silver
Smoke*
Silver
nonagouti Nonagouti, ej silver*
Agouti, ej silver
Smoke*
Silver
Nonagouti, ej silver*
Agouti, ej silver
Smoke*
Silver
Nonagouti, ej silver*
Agouti, ej silver
Smoke*
Silver
Nonagouti, ej silver*
Agouti, ej silver
Smoke*
Silver

*) Under förutsättning att båda föräldrarna bär på nonagouti

Silveranlaget gör att pälsen inte har pigment fullt ut. Vid första anblicken kanske det inte syns att katten är silver, men lyfter man på pälsen så ser man att färgen är vit i pälsbotten. En agouti-katt (mönstrad) sägs vara silver och en nonagouti sägs vara smoke. Exempelvis är svartsilver och svartsmoke egentligen samma färg men där den ena är mönstrad och den andra är nonagouti.


Vit och vitfläck:

Hanen
helvit (w) färgad med vitt
(01, 02, 03, 09)
färgad utan vitt
Honan
 
 
helvit (w)
Helvit
Färgad med vitt
Färgad utan vitt
Helvit
Färgad med vitt
Färgad utan vitt
Helvit
Färgad med vitt
Färgad utan vitt
färgad med vitt
(01, 02, 03, 09)
Helvit
Färgad med vitt
Färgad utan vitt
Färgad med vitt
Färgad utan vitt
Färgad med vitt
Färgad utan vitt
färgad utan vitt Helvit
Färgad med vitt
Färgad utan vitt
Färgad med vitt
Färgad utan vitt
Färgad utan vitt