120317

120317

Robin flyttar hem till oss två veckor innan beräknad nedkomst 120317

Oktober 2011. Foto: Emilie B

Robin okt 2011. Foto: Emilie B

Oktober 2011. Foto: Emilie B

110924

Robin och Emilie på kurs för Frida Wallén 110924

april 2011

Robin. Foto:Emilie Björklund

Robin blev BIR r 19/9-10 på Ljusdals BHK´s årliga utställning. Domare: Petra Junehall

Robin provar skydd 100717

100509

100509

BIS 1 i Ljusdal 090920

Robin på utställning i Velamsund 090912. Foto:Pernilla

Robin 090912. Foto:Pernilla

090912 velamsund. Foto:Pernilla

Robin i utställningsringen på SBU 2009. Hon blev BIR junior, BIS 2 junior och 3 btkl

090613 Robin på utställning i Vännäs. Foto:Frida Brändström

april 2009
Robin kampar med Emelie april 2009
april 2009
april 2009


090207
090207

090126

Robin 7 veckor gammal

7 veckor

Robin 7 veckor

Hela kullen 7 veckor gamla. Royal, Robin och Rubin

5 veckor

Robin 3 veckor