Kattungebilder finns här.

På utställning i Sandviken 150517

EX 1 på utställning i Norge mars 2015

På kattutställning i Norge 150131. EX 1 och uppe för NOM.

december 2014

141203