28/6 föddes H2 kullen. Det är två pojkar och två flickor i kullen.

140831:


Hydra och Helia


Hydra och Hektor


Helia


Hades


Hades


Hektor

140817:


Hektor


Helia


Hades


Hydra


Hydra och Hektor busar i stället för att ställa upp som fotomodeller :)

140806:


Hektor


Helia


Hades


Hydra


Hydra


HydraHelia och Hektor


Hydra och Helia


Hydra och Helia

140727:


Hane


Hane


Hane


Hona


Hona


Hona

140707:


Hane


Hane


Hona


Hona


Hona

140716: