Fathai blev BIM champion på belgiskavallhundsutställningen i Gävle -04

Att åka på hundutställning är både roligt och lärorikt. Du får möjlighet att besöka en massa olika platser du troligen aldrig skulle besökt, möjlighet att träffa intressanta och trevliga människor och du får lära dig en heldel om just hundar!

Det finns olika typer av hundutställningar; officiell utställning, inofficiell utställning, nationell utställning och internationell utställning. Skillnaden mellan officiell och inofficiell utställning är att resultaten från den officiella utställningen registreras centralt hos SKK och sålunda finns tillgängliga för allmänheten, medan resultaten från den inofficiella inte registreras någonstans.

Man kan beskriva den inofficiella utställningen som en ”träningsutställning”. Den är alldeles utmärkt att åka på om man tex. behöver träna ringträning med sin hund. På en inofficiell utställning behöver inte domaren vara utbildad på just din ras, men rutinerna för hur det går till på en officiell utställning är likadana.

Skillnaden mellan nationell och internationell utställning ligger i att du på den nationella utställningen kan vinna svenska certifikat (CERT) och på den internationella utställningen, förutom detta certifikat, även kan vinna internationella certifikat (CACIB) som så småningom kan ge hunden ett internationellt championat. CACIB kan man inte tävla om förrän hunden har fyllt 15 månader, inte heller om hunden tävlat i veteranklass och för att få tävla om CERT finns olika bestämmelser för olika raser.

Arrangörer av hundutställningar brukar annonsera i SKKs medlemstidning "Hundsport" eller i respektive specialklubbs- eller rasklubbstidning. För att kunna anmäla sig till en hundutställning så måste du vara medlem i arrangerande klubb. Undantaget är om du anmäler i valpklass eller om du anmäler till en inofficiell utställning. I de flesta utställnings - PM framgår vilken typ av blankett du ska använda vid anmälan och hur inbetalning ska ske. I själva PMet kan du få information var du kan få tag i blanketter eller så kan du beställa blanketter från SKK. Läs noga igenom anvisningarna i utställningsinformationen och använd rätt blankett när du anmäler för att vara säker på att du kommer med. Det kan också vara bra att läsa igenom SKK Utställnings- och championatbestämmelser innan vilka du kan hitta på SKKs hemsida.

Ungefär en vecka före utställningsdagen får du från arrangören ett PM tillsammans med en nummerlapp. Där står vilken tid veterinärbesiktningen är, vilken ring din hund ska vara i, hur många hundar som bedöms i respektive ring och vägbeskrivning till utställningsplatsen. Ta med nummerlappen till utställningen och glöm naturligtvis inte vaccinationsintyget!

Själva utställningsdagen

Var ute i god tid! Det är inte alltid vägbeskrivningarna till själva utställningsplatsen är lätta att tyda. Är det en utomhusutställning kan det vara bra att ha med kläder som skyddar mot både regn, blåst och sol. I de flesta fall finns någon form av servering i anslutning till utställningsplatsen, men det är alltid trevligt och gott att ha med sig egen matsäck ändå. Hunden bör vara väl förberedd. Har du en trim- eller klippras har förberedelserna börjat långt innan utställningsdagen. Se till att du har ett bra koppel och halsband som inte stör helhetsintrycket av hunden. Glöm naturligtvis inte vaccinationsintyg, vattenskål, borstar och liknande och godis till hunden. Fundera också på hur du ska förvara hunden under dagen. Kanske mår din hund bäst av att sitta i bur. Det finns olika slags burar på marknaden att köpa. Personligen så tycker jag (Anna) att det är en superb uppfinning. Hundarna är genom att vara placerade i bur utvilade till eventuella finaler. Vill man däremot passa på att miljöträna sin hund så placerar man den självklart inte i en bur utan låter den följa matte/husse under hela utställningsdagen.

När man kommer till själva utställningsplatsen får man ofta stå en kort stund i kö vid veterinärbesikningen. Där får du visa hundens vaccinationsbevis och ev. nummerlapp. I samband med veterinärbesikningen finns oftast en katalog att köpa där du kan se vilken ring din hund ska tävla och vilka dess konkurrenter är.

Så småningom är det din hunds tur och då visar du upp den för domaren på bästa sätt. Hur just din ras ska visas kan säkert din uppfödare hjälpa dig med eller så kan du lära dig det på någon kurs i handling. Domaren känner på din hund och tittar på dess tänder och på hur den rör sig.

Klassindelning

Valpklass (är alltid inofficiell) 4-6 månader och 6-9 månader
Denna klass är endast öppen för hund som senast dagen före utställningens början uppnått 4 månaders ålder men ej fyllt 9 månader.
I denna klass tillämpas endast konkurrensbedömning. Hp kan tilldelas särskilt lovande valpar. I valpklass förekommer även 0 pris samt KEP. Bästa valp med Hp tävlar vidare i finaltävlingarna om dagens bästa valp. Inofficiell valpklass 4-6 månader kan arrangeras på specialklubbsutställningar, men finns aldrig på SKKs utställningar.

Juniorklass 9-15 månader (junkl)
Denna klass är öppen för hund som senast dagen före utställningens början uppnått 9 månaders ålder men ej fyllt 15 månader. I denna klass tillämpas kvalitetsbedömning. Hund som erhåller 1:a pris ska tävla vidare i juniorkonkurrensklass.
Juniorkonkurrensklass (junkk)
Denna klass är obligatorisk för hund som vid aktuell utställning erhållit 1:a pris i juniorklass. I denna klass tillämpas konkurrensbedömning. Hp kan tilldelas särskilt lovande juniorer. Ck kan tilldelas hundar av utmärkt typ. Hund som tilldelas Ck ska tävla vidare i bästa handhunds-/tikklass.

Unghundsklass 15-24 månader (ukl)
Denna klass är öppen för hund som senast dagen före utställningens början uppnått 15 månaders ålder men inte fyllt 24 månader. I denna klass tillämpas kvalitetsbedömning. Hund som erhåller 1:a pris skall tävla vidare i unghundskonkurrensklass.
Unghundskonkurrensklass (ukk)
Denna klass är obligatorisk för hund som vid aktuell utställning erhållit 1:a pris i unghundsklass. I denna klass tillämpas konkurrensbedömning. Hp kan tilldelas särskilt lovande unghund. Ck kan tilldelas hundar av utmärkt typ. Hund som tilldelats Ck skall tävla vidare i bästa hanhunds-/tikklass.

Bruks- resp. jaktklass
15 månader - (bkl/jkl)
Denna klass anordnas för raser för vilka det finns rasspecifika prov och är öppen för provmeriterad hund som senast dagen före utställningens början uppnått 15 månaders ålder. Av särbestämmelserna i SKK Utställnings- och Championatbestämmelser framgår för respektive grupp, vilka raser som berörs och vilka provmeriter som krävs. I denna klass tillämpas kvalitetsbedömning. Hund som erhåller 1:a pris ska tävla vidare i bruks-/jaktklass konkurrens.
Bruks- resp. jaktklass konkurrens (bkk/jkk)
Denna klass är obligatorisk för hund som vid aktuell utställning erhållit 1:a pris i bruks- resp. jaktklass. I denna klass tillämpas konkurrensbedömning. Ck kan tilldelas hundar av utmärkt typ. Hund som tilldelats Ck ska tävla vidare i bästa hanhunds-/tikklass.
Certifikat
För raser med krav på provmerit för certifikat utdelas certifikatet i denna klass. Vilka raser det gäller framgår av SKK Utställnings- och Championatbestämmelser. Certifikat kan tilldelas bäst placerade hanhund resp. tik som är berättigad att tävla om certifikat. För vissa raser kan mer än ett cerifikat per kön utdelas. Förhindrade att tävla om certifikat är hund, som erhållit för svenskt utställningschampionat erforderliga certifikat men som saknar de provmeriter som krävs för championatet.

Öppen klass 15månader - (ökl)
Denna klass är öppen för hund som senast dagen före utställningens början uppnått 15 månaders ålder. I denna klass tillämpas kvalitetsbedömning. Hund som erhållit 1:a pris ska tävla vidare i öppen klass konkurrens.
Öppen klass konkurrens, (ökk)
Denna klass är obligatorisk för hund som vid aktuell utställning erhållit 1:a pris i öppen klass. I denna klass tillämpas konkurrensbedömning. Ck kan tilldelas hundar av utmärkt typ. Hund som tilldelats Ck ska tävla vidare i bästa hanhunds-/tikklass.

Championklass 15månader - (chkl)
Denna klass är öppen för hund som erhållit internationellt, svenskt eller annat av SKK godkänt nationellt utställningschampionat. Hund som erhållit svenskt utställningschampionat får anmälas endast i championklass, eller om hunden senast dagen före utställningens början uppnått 7 års ålder, endast i veteranklass. I championklass tillämpas konkurrensbedömning. Ck kan tilldelas hundar av utmärkt typ. Hund som tilldelats Ck ska tävla vidare i bästa hanhunds-/tikklass. Observera: i championklass förekommer även 0 pris samt KEP.

Veteranklass (vetkl)
Denna klass är öppen för hund som senast dagen före utställningens början uppnått 7 års ålder. I denna klass tillämpas konkurrensbedömning. Hp kan tilldelas särskilt välbevarade veteraner. Ck kan tilldelas hundar av utmärkt typ. Hund som tilldelats Ck ska tävla vidare i bästa hanhunds-/tikklass. Bästa veteran med Ck eller Hp tävlar i finaltävlingarna om dagens bästa veteran.

Bäst i Rasen och Bäst i Motsatt kön - BIR och BIM


Denna klass är obligatorisk för bästa hanhund och bästa tik från bästa hanhunds- respektive bästa tikklass. I denna klass utses Bäst i Rasen (BIR) och Bäst i motsatt kön (BIM). Hund som blivit BIR tävlar vidare i finaltävlingarna om Bäst i Gruppen (BIG).

Finaltävlingar

Finaltävlingarna är en inofficiell tävlingsform som utöver tävlan om Bäst i Gruppen (BIG) och Best in Show (BIS) även omfattar tävlan om bästa valp, veteran, uppfödar- och avelsgrupp samt junior handling.
BIR-vinnande hundar tävlar inom respektive grupp. De fem bästa hundarna inom varje grupp placeras och vinnande hund tilldelas Bäst i Gruppen. BIG-vinnande hundar tävlar mot varandra om att bli utställningens vackraste hund - BEST IN SHOW.

Kvalitetsbedömning

Kvalitetsbedömning innebär att hund bedöms och tilldelas pris efter sin exteriör och mentalitet i jämförelse med rasstandardens krav, utan hänsyn till övriga i klassen deltagande hundar. När kvalitetsbedömning tillämpas kan ett flertal hundar tilldelas samma kvalitetspriser. Hanhundar och tikar bedöms var för sig.
• 1:a pris
Typisk och i huvudsak korrekt byggd hund med påtagliga förtjänster och vars exteriöra fel inte är mer framträdande än att den kan sägas vara ett mycket gott avelsresultat.
• 2:a pris
En i typ och byggnad god hund, vars exteriöra fel inte är mer framträdande än att den kan sägas vara ett gott avelsresultat.
• 3:e pris
En i typ godtagbar hund, vars exteriöra fel inte är av mer allvarlig art än att den kan sägas vara ett godtagbart avelsresultat.
• 0 pris ska tilldelas hund som:
a) är exteriört otypisk eller har fel som anges som diskvalificerande i rasens standard.
b) har sådana anatomiska defekter att de väsentligt påverkar hundens hälsa och sundhet, med särskilt beaktande av rasens ursprung/funktion/användningsområde.
c) är kryptorchid
d) i ringen visar aggressivitet eller tydligt flyktbeteende, dvs då hunden kastar sig paniskt iväg från domaren och det inte finns någon möjlighet att närma sig hunden på naturlig väg. Andra avvikelser i mentaliteten ska bedömas enligt rasstandardens krav.
Orsak till 0 pris ska alltid anges i domarkritik och resultatlista.
• KEP
Hund, som visas i sådant skick att domaren inte kan bilda sig en säker uppfattning om dess kvalitet, kan i undantagsfall tilldelas omdömet kan ej prisbelönas (KEP). Exempel på detta är om hunden har uppenbara brister i uppvisnings- och ringkultur (såsom ovana vid koppel eller valpigt temperament) eller visas i dålig kondition (är överdrivet mager eller fet). Detsamma kan gälla en så nyligen trimmad hund att domaren inte kan göra en säker bedömning av kvaliteten på hundens hårlag. Vidare kan en hund pga skada visa upp sig så illa, att dess rörelser är svårbedömda.
Konkurrensbedömning
Konkurrensbedömning innebär att i klassen deltagande hundar inbördes placeras i ordningen 1:a, 2:a, 3:a, 4:a samt reserv.
I konkurrensklasserna förekommer följande kvalitetspriser:
• Hp
Särskilt lovande valp, junior eller unghund samt särskilt väl bevarad veteranhund kan tilldelas hederspris (Hp). I avels- och uppfödarklass ges Hp till grupper av enhetlig och utmärkt kvalitet.
• Ck
Hund som är av utmärkt typ kan tilldelas certifikatkvalitet (Ck).
• Certifikat
Certifikat kan tilldelas bäst placerade hanhund resp. tik som är berättigad att tävla om certifikat. OBS! Flera raser har särbestämmelser för certifikat, t.ex hos vissa raser kan mer än ett certifikat per kön delas ut.
• CACIB (Certificat d'Aptitude au Championat International de Beauté)
Vid internationella utställningar skall hanhund och tik var för sig tävla om internationellt utställningscertifikat, CACIB och reserv-CACIB. CACIB kan tilldelas bäst placerad hund, i Bästa hanhunds- respektive Bästa tikklass, som är berättigad att tävla om CACIB. Reserv-CACIB kan tilldelas närmast placerad hund i klassen, som är berättigad att tävla om CACIB.
Förhindrade att tävla om CACIB är:
* hund som anmälts till junior- eller veteranklass
Flera raser har särbestämmelser för CACIB, se SKK Utställnings- och Championatbestämmelser.
Andra förkortningar som kan förekomma i utställningskatalogen är:
C anger att hunden skall erövra ytterligare ett cert för att erhålla utställningschampionat
S anger att hunden ej är berättigad att tävla om certifikat

Prisbeteckningar - band och kokarder

1:a pris röd
2:a pris blå
3:e pris gul
4:e pris grön
Hp lila
Certifikat/cert blå/gul
Ck rosa
Championat (Ch) röd/grön
Junior Handling gul/lila
Lydnadsklass svart/röd/gul
Agility blå/vit/grön
CACIB/CACIOB/CACIAG vit
Reserv-CACIB/CACIOB/CACIAG orange
BIR (Bäst i rasen) röd/gul
BIM (Bäst i motsatt kön) vit/grön
BIG-1 (bäst i gruppen) röd
BIG-2 blå
BIG-3 gul
BIG-4 grön
BIG-reserv orange
BIS-1 (Best In Show) röd/vit
BIS-2 blå/vit
BIS-3 gul/vit
BIS-4 grön/vit
BIS-reserv orange/vit

Olika titlarna

ACh / ÖstrCh österrikisk champion
AMCh / USACh amerikansk champion
AP arbetsprov för sennenhundar
AUSTCh australisk champion
BelgCh belgisk champion
BeneluxCh benelux champion
BHP I-III brukshundprov
BSP I-II brukshundprov spår
CANCh kanadensisk champion
DKBCh dansk brukschampion
DKJCh dansk jaktchampion
DKLCh dansk lydnadschampion
DKUCh dansk utställningschampion
EUW FCI Europavinnare
FINUCh / SFUCh finsk utställningschampion
FINV finsk vinnare
FrCh fransk champion
GBCh engelsk champion
GBShCh engelsk utställningschampion
GK VALLH PR godkänt vallhundprov vid lokalprov
HollCh holländsk champion
IntAgCh internationellt agilitychampionat
IntBCh internationell bruksprovschampion
IntJCh internationell jaktprovschampion
IntLCCh internationell lure coursing championat
IntLCh internationellt lydnadschampionat
IntUCh internationell utställningschampion
IPO I-III internationell prövningsordning (för brukshundar)
IRLCh irländsk champion
ItCh italiensk champion
JEUW FCI Junior Europavinnare
JugCh jugoslavisk champion
JWW FCI Junior Världsvinnare
KBHV köpenhamnsvinnare
KORAD avelskorad (mental och exteriör del)
LP I-III, ELIT lydnadsdiplom, klass I-III resp. elit
LuxCh luxemburg champion
MonacoCh monaco champion
NAgCh norskt agilitychampionat
NBCh norskt bruksprovschampionat
NJCh norsk jaktchampion
NLCh norskt lydnadschampionat
NordAgCh nordiskt agilitychampionat
NordBCh nordisk bruksprovschampion
NordJCJ nordisk jaktprovschampion
NordLCh nordiskt lydnadschampionat
NordUCh nordisk utställningschampion
NordV nordisk vinnare
NUCh norsk utställningschampion
NV norsk vinnare
PDP godkänt polarhunddragprov för samojedhund
PH polishundsbeteckning
PolskCh polsk champion
PORTCh portugisisk champion
RR rådjursren
SAgCh svensk agilitychampion
SBCh svenskt bruksprovschampionat
SCHH I-III skyddshundsbeteckning
SchwCh schweizisk champion
S(Drag)Ch svenskt dragprovschampionat
SFUCh / FINUCh finsk utställningschampion
SJCh svenskt jaktchampionat
SJ(d)Ch svenskt jaktchampionat, drevprov som provmerit
SJ(g)Ch svenskt jaktchampionat, grythundsprov som provmerit
SLCCh svenskt lure coursing championat
SLCh svensk lydnadschampion
SpaCh spansk champion
S(polar)Ch svenskt polarhundschampionat
SSpCh svenskt spårprovschampionat
SUCh svensk utställningschampion
SU(d)Ch svensk utställningschampion, drevprov som provmerit
SU(g)Ch svensk utställningschampion, grytanlagsprov som provmerit
SU(kov)Ch svensk utställningschampion, grytkaraktärsprov samt godkänt anslagsprov på viltspår som provmerit
SU(v)Ch svensk utställningschampion, viltspårprov som provmerit
SV svensk vinnare
S(Vall)Ch svenskt vallhundschampionat
S(vall-f)Ch svenskt vallhundschampionat, får
S(vall-n)Ch svenskt vallhundschampionat, nöt
SVCh svenskt viltspårchampionat
S(VP)Ch svenskt vattenprovsschampionat, endast för newfoundlandshund
TjeckCh tjeckisk champion
TJH godkänt Tjänstehundcertifikat -- bevakning-/räddningshund
TyskCh tysk champion
UngCh ungersk champion
USACh / AMCh amerikansk champion
WW FCI Världsvinnare
ÖstrCh / ACh österrikisk champion