Krafsande i lådan
Att katter ger ljud ifrån sig efter sina toalettbesök härrör vanligen från ett infantilt beteende, något som katten lärde sig av sin mamma, när den var liten kattunge och tränades att bli rumsren. Katten vill, med andra ord, berätta även för dig vad den har uträttat. Skrapandet mot toalådans insida är också ett ljudligt sätt att förstärka övertäckandet av vad den åstadkommit, vilket är ett vanligt beteende hos kastrater, som står lägre i hierarkin än okastrerade djur. Det är endast de virilaste djuren, som ute i det fria och inne, inte sopar igen spåren utan flaggar med sin existens, både syn - och doftmässigt.

Stirrande
Att stirra är en aggressiv handling. En stirrande katt är säker på sig själv. Rivaler brukar lösa en konflikt genom att stirra ut varandra. I kattens ögon är även en stirrande människa ett hot. Stirra därför inte på en katt utan se på den med halvslutna ögon och blinka då och då. Detta gör att katten känner sig lugn och avslappnad. Den som är rädd för eller av andra orsaker inte tycker om katter, men ändå blir konfronterad med en sådan brukar nonchalera katten, som om den inte fanns. Detta gillar katten och vill ta närmare kontakt. Stirra istället på den om du vill vara ifred.

Kattens väsande
Det har hävdats att kattens väsande är en skyddande förklädnad. Den imiterar en orm vilket ger intryck av att den är giftig och farlig. Rovdjur har stor respekt för ormar. Om en trängd katt kan oroa en angripare genom att utlösa denna instinktiva rädsla för ormar, är det en stor fördel för katten och detta är troligen den riktiga förklaringen till varför katten utvecklat sitt väsande.

Sömnen
Katten sover bortåt 16 timmar per dygn. Sömnen delas upp i tre olika typer; en kort tupplur, en ytlig sömn och en djup drömsömn. Under drömsömnen rycker det i tassar och morrhår. När katten sover alternerar den mellan den ytliga sömnen som varar i ungefär en halvtimme och drömsömnen, som är kortare och inte varar i mer än sex-sju minuter.

Kattens ”rulla på rygg beteende”
Katten rullar över på rygg för att visa ägaren sin mage och därigenom också visa sin tillit. Detta är kattens sätt att erbjuda sin ägare en passiv vänskaplig relation för att stärka familjebanden. Människans smekningar ger den samma känsla i pälsen som den fick då den slickades av sin mamma. Man bör därvid inte med säkerhet uppfatta det som en inbjudan att smeka den mjuka undersidan. Magregionen är så väl skyddad att katten ibland finner en sådan kontakt obehaglig, utom i de förhållanden när katten och ägaren har skapat en hög grad av intimitet.

Vässande av klor på möbler
Katten vässar sina klor på möbler av många anledningar; för att vässa sina framklor, för att få loss gamla, utslitna klodelar, de så kallade skidorna, för att sträcka på och öva den in - och utdragande klomekanismen och för att doftmarkera. Det finns doftkörtlar på undersidan av kattens framtassar och då dessa gnuggas mot möbler, sätter katten sin personliga märkning på den. Det är förklaringen till att det oftast är ägarens favoritmöbel som blir mest illa åtgången. Katten svarar på ägarens personliga doft genom sin egen doftmarkering. Att klä ett vässträd med en flitigt använd tröja kan locka bort katten från möbeln. Om en katt med stor intensitet vässar sina klor i andra katters närhet visar det på ett stort självförtroende och självsäkerhet.

Kattens spinnande
Det finns många teorier om hur spinnandet går till. En förklaring är att katten använder sina stämband. De sätts i vibration med hjälp av struphuvudets muskler. Tamkatter har ett så kallat tvåvägsspinn, det vill säga både vid in - och utandning till skillnad från de vilda katterna, som endast spinner vid utandningen. Tamkatter spinner med samma frekvens - 25 svängningar per sekund oavsett ålder, kön och ras. Den vanligaste orsaken till spinnandet är att katten är nöjd med tillvaron. Spinnandet utgör kattens behov av social kontakt med ägaren. Det kan också vara en del av kommunikationen mellan en katthona och hennes ungar. Katten spinner dock inte enbart när den är nöjd och belåten. Födande honor, rädda och döende katter kan också spinna. Då har spinnandet en lugnande effekt på dem själva.

Källa: Tidningen Kattliv