Katteriet är godkänt av Länsstyrelsen Gävleborg och tillstånd finns enligt 16 § djurskyddslagen 1988:534.