Att åka på utställning med sin katt är lärorikt och roligt, inte minst med tanke på alla trevliga människor man får möjlighet att träffa. För att få ställa ut på SVERAK anslutna klubbars utställningar måste du vara med i en SVERAK ansluten klubb vilken du kan hitta här http://www.sverak.se/nya/frameset.htm och katten måste ha uppnått 3 månaders ålder för att få ställas ut. Från den 1 juli 2003 måste samtliga utställningskatter över 10 månader vara ID-märkta med undantag för katter som är födda före den 1 juli 1996. Katten ska också vara vaccinerad mot kattpest och kattsnuva. Första gången en katt vaccineras sker grundvaccinering (= två vaccinationer efter varandra med den tidsangivelse som vaccintillverkaren rekommenderar) vilken sker hos uppfödaren. Efter andra vaccinationen måste det gå 15 dagar innan katten får ställas ut. Efter grundvaccineringen skall katten revaccineras varje år. Norge har inte samma vaccinationsregler. Där gäller att katten måste vara vaccinerad senast 365 dagar före utställningen. Karenstiden på 15 dagar efter all vaccinering gäller dock alltid.

SVERAK´s hemsida hittar du också var och när olika utställningar äger rum, sista datum för anmälan till utställningen, när du ska betala mm. De flesta klubbar går efter betalningsdatum, om det är för många katter anmälda till en utställning prioriteras de som betalat in först. När du bestämt dig för att anmäla din katt skall du fylla i en utställningsanmälan. Du kan hämta hem den från SVERAK:s hemsida http://www.sverak.se/nya/frameset.htm. Blanketten skickar du sedan ifylld till din kattklubbs sekreterare, som vidar befordrar den till den arrangerande kattklubben.

Bekräftelse på att din katt kommit med till utställningen får du ca två veckor innan utställningsdagen. Den bekräftelsen ska du ha med dig till utställningen och på den står även vägbeskrivning till själva utställningsplatsen. Även kattens stamtavla ska du ha med dig och de saker du ska ha i själva utställningsburen; mat och vattenskålar, mat till katten, kattlåda, kattsand (på vissa utställningar får man sand, men inte på alla), någon slags bädd som katten kan ligga och mysa på, kanske någon leksak katten tycker om och burskynke.

Innan utställningen kan katten behöva badas, klorna klippas och öronen göras rena.

Glöm inte att ta med dig något att sitta på och massvis med god matsäck. Utställningsdagarna är långa och du får inte åka hem förens hela utställningen är slut, även om inte din katt gått vidare till panel (final).

När du kommer till själva utställningen ska katten veterinärbesiktas. Oftast är det kö till besiktningen. När det väl är din och kattens tur får du visa stamtavla och vaccinationsintyg samt katten. Efter veterinärbesiktningen ska bekräftelsen visas vid ett annat bord och där får din katt ett nummer. Det numret sitter sedan på den bur där din katt ska sitta under utställningsdagen. Köp gärna en katalog så blir det enklare för dig att se ungefär när det är din och kattens tur att gå fram till domaren och oftast står det utförligt hur det går till på utställningen.

Domaren sitter vid ett bord och på en skylt kommer din katts nummer att skrivas så att du ser när det är din tur. Sedan bedömningen är klar sätts en kritiklapp på buren där din katt sitter (om inte får man hämta kritiklappen i sekretariatet). Ibland får man ta kritiklappen och gå till sekretariatet för att hämta eventuella priser elller så sätts priserna upp på burgallret.

BIV = Bäst I Variant
BIV utdelas i respektive färgvariant och förenklat kan man säga att det behöver vara minst tre katter i färgvarianten för att tävlan om BIV ska kunna genomföras.

NOM = DOMARENS BÄSTA KATT
Domaren väljer ut sin bästa vuxen hona och hane, junior, ungdjur, kastrerad hona och hane av samtliga katter den bedömt under dagen. Katterna måste ha uppnått minst 97 poäng. Katterna som blir NOM går visare till BIS (Best In Show).

KATEGORI
Alla katter delas upp i kategorier beroende på vilken längd dom har på sin päls.

Kategori I Långhår: Perser, Exotic

Kategori II Semilånghår: Helig Birma, Main Coon, Norsk skogskatt, Ragdoll, Sibirisk katt, Turkisk angora, Turkisk van, American Curl

Kategori III Korthår: Abbessinier, Bengal, Brittisk korthår, Burma, Burmilla, Cornish rex, Devon rex, Egyptisk mau, Europé, Korat, Manx, Ocicat, Russian blue, Sokoke, Somali, Sphynx, Chartreux, German rex, Japanese bobtail, Kurilean bobtail, Snowshoe

Kategori IV: Siam- Oriental

(Exotic finns tillsammans med perser som är långhårig och somali som är semilånghår finns under korthår. Skälet är att dessa betraktas som ”syskonraser” eftersom de har samma standard (en slags norm för hur ”den perfekta” katten skall se ut) bortsett från pälslängd och/eller mönster.)

KLASSER
Katten tävlar i olika klasser, dels beroende på ålder och dels beroende på hur det gått på övriga utställningar. Det finns 14 olika klasser. Nedan följer en förklaring på de klasser som gäller för okastrerade katter.

Klass 12 - ungdjur
Katter från 3 - 6 månaders ålder.
I den här klassen utdelas inga certifikat. Vinner katten den här klassen får den Ex 1.

Klass 11 - juniorer
Katter från 6 - 10 månaders ålder.
Inga certifikat utdelas här heller. Vinner katten den här klassen får den Ex 1.

Klass 9 - öppen klass
Katter från 10 månaders ålder.
I den här klassen delas certifikat ut. När din katt tagit 3 certifikat blir den Champion och går vidare till klass 7.

Klass 7 – Champion klass
Katter som tagit 3 cert i öppen klass och blivit Champion.
I den här klassen kallas certifikaten för CACIB och även här är det 3, varav ett ska vara norskt, som krävs för att katten ska bli Internationell Champion och gå vidare till klass 5.

Klass 5 - Internationell Champion klass
Katter som tagit 3 cert i Champion klass, varav ett i Norge.
Certifikaten heter i den här klassen CAGCIB och här gäller det att ta minst 4 svenska och 2 norska CAGCIB (eller tvärtom) för att katten ska få titel Grand Internationell Champion och gå vidare till klass 3.

Klass 3 - Grand Internationell Champion klass
Katter som tagit 4 svenska och 2 norska cert i klass 5.
Certifikaten heter nu CACE och här måste du ta minst 7 svenska och 2 norska (eller tvärtom) CACE för att få gå vidare till klass 1 och katten får titeln Europa Champion.

Klass 1 - Europa Champion klass
Här delas endast HP (hederspris) ut och din katt rangordnas inte.

GRUPPER
Katten ställs ut den färggrupp den tillhör. En svart katt ställs ut i grupp 1 osv.

Grupp 1
Solida färger, n, a, b, c, o, p med eller utan smoke (silver) ns, as, bs, cs, os, ps
Solida färger = Svart/blå/choklad/lila/kanel/fawn (beige)
Grupp 2
Solida färger (som grupp 1) men med olika grad vitfläck (09)
Grupp 3
Röd, creme, sköldpadd med eller utan agouti, med eller utan smoke.
Röd/creme/sköldpadd golden.
Med eller utan pälsmönster
(21, 22, 23, 24, 25)
Grupp 4
Samma som grupp 3 med med olika grad vitfläck (09)
Grupp 5
Solida (n, a, b, c, o, p) med agouti och tabby (21, 22, 23, 24, 25), med eller utan golden (y) eller smoke (s).
Grupp 6
Samma som grupp 5, men med olika grad vitfläck (09)
Grupp 7
Burma- Tonkanes- Siam maskad (31, 32, 33).med eller utan agouti
Burma- Tonkanes- Siam maskad (31, 32, 33).smoke-golden med eller utan agouti
Alla maskade utan vitt.
Med eller utan mönster
Grupp 8
Som grupp 7 med med olika grad vitfläck (09)
Grupp 9
Alla vita katter

FÄRGER
EMS-systemet (Easy Mind System) är det system som numera används i våra stamtavlor.
Beteckning Färgnamn Utseende
n Svart /brun, vilt Svart/mörkbrun
a Blå Blågrå
b Choklad Mellanbrun
c Lila Ljusgrå
d Röd Orange
e Creme Sandfärgad
f Svartsköldpadd Svart/mörkbrun och orange
g Blåsköldpadd Blågrå och sandfärgad
h Chokladsköldpadd Mellanbrun och orange
j Lilasköldpadd Ljusgrå och sandfärgad
o Sorrel (kanel) Ljusbrun
p Fawn (beige) Beige
q Sorrelsköldpadd (kanelsköldpadd) Ljusbrun och orange
r Fawnsköldpadd Beige och sandfärgad
s Silver Vitaktig
w Vit Vit
y Golden
x Icke godkänd färg

MÖNSTER
I EMS-systemet har mönstren följande beteckningar.
Vitfläck
01 - van
02 - harlekin
03 - bicolour
04 - mitted
09 - ospecificerad mängd vitt

Pälsmönster
11 - shaded
12 - shell
21 - agouti
22 - tabby
23 - tigre
24 - spotted
25 - tickad
Olika mycket färg på kroppen
31 - burma
32 - tonkanes
33 - siames, maskad

ÖGONFÄRG
61-blå
62-gul
63-odd-eyed
64-grön
65-burma ögonfärg
66-tonkanes ögonfärg
67-siames pointad