Ärftlig myopati drabbar kattungar inom rasen devon rex och sphynx. Sjukdomen anses nedärvas recessivt d v s att bägge föräldrarna måste bära på genen för att sjuka kattungar ska kunna födas.

Det verkar finnas en stor variation på hur allvarligt olika individer drabbas av sjukdomen. En del katter kan i det närmaste verka normala i långa perioder medan andra är så handikappade av sin sjukdom att de dör mycket unga. De flesta katter som drabbas av sjukdomen överlever inte till vuxen ålder.

En katt som drabbats av myopati börjar gå styltigt (pga att frambenen blir stela), böjer ner huvudet mot bröstkorgen eftersom den inte klarar av att hålla huvudet uppe och den har skakningar. Detta sker inte alltid utan bara då och då, oftast i samband med ansträngning. Symptomen ökar och leder till döden.

Mer information rörande ärftlig myopati på devon rex kan du finna här: http://www.devonrex.nu/library/index.html

Här finner du en film på en katt med myopati , en artikel, svar på frågor som rör myopati och en lista med kända bärare av myopati under knappen "Hälsoavd".
http://www.rexunited.com/sweindex.htm