Busiga Praline kallas för "Kajsa" och har i sin nya flock en cavalier kompis.