SE JV-15 SE V-15 SE UCH
Superroyal Prince Charming
DK UCH DK V-11 SE UCH
Volga Sharm Zhemchug
RU CH
Riki-Tiki-Tavi
RU CH
Valentinka Priznanie v Lubvi
SE UCH
Azmirs Super Star
RU CH SE UCH
Samarskiy Favorit Lui Viva
Agatowy Glazki Znoynaya Brunetka
SE UCH
Gold Standard Af Splash N Smash
Talisman Ljubvi Shevrolet Talisman Ljubvi Lexus
Talisman Ljubvi Ponochka
EE CH JWW-08 NO UCH NORD V-11 SE UCH SE V-10
Gold Standard Splash Af Tröndnilsen
Hrustalny Kolokolchik
Sher Glashenka