Cavalier King Charles Spaniel:

RLD N RLD F Bernerhagens Pepita
RLD N Hypnotic Poison Polly
RLD N RLD F Emperix Stardust
RLD N Hypnotic Poison Eternal Joy
Bernerhagens Linnea

Miniature American Shepherd:

RLD N RLD F RLD A Björabäckens Viking Power Frigg

Groenendael:

SEJV -12 RLD N RLD F RLD A LD Start SE RallyCh Joy Ride av Vikholmen
Hundar vi alltid kommer att minnas